Субота, 24.08.2019, 09:38
Відділ освіти, молоді та спорту
Горохівської райдержадміністрації
Волинської області
45700 місто Горохів, вулиця Шевченка, 15. Телефон приймальної: 0(3379)21391. Телефон/факс: 0(3379)22672. Е-mail: gor-osvita@ukr.net
Головна Реєстрація Логін
Welcome, Гість · RSS
Меню сайту
Архів новин
Статистика сайту
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
 Апарат відділу

Начальник  відділу освіти, молоді та спорту  Віктор Іванович   Білик: 
● здійснює керівництво відділом освіти, молоді та спорту, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;
● забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики в освітній галузі; 
● затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти, молоді та спорту  та розподіляє обов'язки між ними;
● планує роботу відділу освіти, молоді та спорту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  районної держадміністрації;
● видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
● подає на затвердження голови  районної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти, молоді та спорту  в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;
● розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної держадміністрації кошторису відділу освіти, молоді та спорту;  
● призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу, керівників та педагогічних працівників комунальних навчальних закладів і установ освіти відповідно до вимог чинного законодавства;
● організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу освіти, молоді та спорту;
● представляє інтереси відділу освіти, молоді та спорту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної держадміністрації;
● проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти, молоді та спорту;
● організовує розробку проектів нормативно-правових актів, регіональних програм, що належать до компетенції відділу освіти, молоді та спорту; 
● створює умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти; 
● здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти; 
● координує діяльність навчальних закладів, організацію роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення; 
● організовує роботу з державної атестації навчальних закладів,  їх інспектуванням;
● здійснює проведення атестації педагогічних працівників;
● забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходи до усунення причин, що зумовили їх появу;
● здійснює контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу;
● забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
● сприяє розвитку мережі навчальних закладів в районі, утворення в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення опорних шкіл, тощо;
● керує  колегією відділу освіти, молоді та спорту.

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Тетяна Іванівна Ничипорук: 
● контролює дотримання навчальними закладами законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання, статистичну звітність;
● контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками повної загальної середньої освіти;
● розроблює пропозиції щодо розвитку та  удосконалення мережі навчальних закладів, розроблює проект шкільної мережі;
● організовує проведення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти; 
● забезпечує моніторинг у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності  в регіоні ;
● підготовлює та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти району;
● здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів та забезпечує гласність його результатів;
● готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку;
● організовує проведення зовнішнього тестування учнів загальноосвітніх шкіл;
● забезпечує якісну підготовку проектів наказів, їх відповідність до вимог чинного законодавства; 
● розробляє проект плану роботи відділу освіти, молоді та спорту;
● готує відповідні проекти рішень щодо поточних завдань з питань загальної середньої освіти;
● готує проекти відповідей на запити органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, управління освіти, науки та молоді з питань загальної середньої освіти;
● здійснює аналіз та реалізацію робочих  навчальних планів шкіл району; 
● організовує та забезпечує комп'ютеризацію та інформатизацію шкіл; 
● координує роботу профільного та допрофільного  навчання;
● забезпечує  замовлення на виготовлення документів про освіту випускникам навчальних закладів; 
● здійснює контроль за державною підсумковою атестацією учнів у системі загальної середньої освіти, навчальною практикою учнів; 
● здійснює контроль за організацією підвезення учнів та педагогічних працівників;
● організовує  науково-методичне забезпечення роботи вчителів математики та інформатики шкіл району.

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту  Галина Михайлівна Сидорук:
● здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів та забезпечує гласність його результатів;
● забезпечує якісну підготовку проектів наказів, їх відповідність до вимог чинного законодавства; 
● готує проекти відповідей на запити органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, управління освіти, науки та молоді;
● здійснює  збереження та ведення особових справ та трудових книжок працівників відділу освіти, молоді та спорту; 
● здійснює формування місячних планів роботи відділу; 
● узагальнює пропозиції в райдержадміністрацію, районну раду щодо включення відповідних питань до квартальних, річних планів їх роботи; 
● здійснює формування кадрового резерву, роботу з резервом кадрів на заміщення посад державних службовців відділу, підвищення кваліфікації державних службовців, заповнення декларацій державних службовців та звітує про їх заповнення; 
● здійснює контроль за виконанням рішень і розпоряджень;
● здійснює контроль за виконанням рішень і розпоряджень, ведення документації комплексних перевірок шкіл, нарад керівників, тематичних перевірок;
● організовує  атестацію педагогічних кадрів навчальних закладів;
● організовує розподіл випускників педагогічних навчальних закладів на заміщення вакантних посад учителів, вихователів дошкільних закладів; 
● проводить підготовку матеріалів до нагородження педагогічних працівників, облік нагороджених; 
● координує працевлаштування молодих спеціалістів, веде контроль за їх стажуванням на місцях, наставництвом, педагогічним навантаженням; 
● готує проекти наказів на призначення, звільнення, перевід та надання відпусток педагогічним працівникам району;
● організовує роботу з резервом керівних кадрів;
● веде контроль за веденням трудових книжок працівників ocвіти, оформляє особові справи на педпрацівників;
● веде статистичну звітність по кадрах;
● веде військовий облік працівників освіти;
● координує навчання вчителів-заочників.

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Валерій Миколайович Юрчук:
● здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів та забезпечує гласність його результатів;
● забезпечує якісну підготовку проектів наказів, їх відповідність до вимог чинного законодавства; 
● готує проекти відповідей на запити органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, управління освіти,  науки та молоді;
● здійснює контроль за створенням в навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання;
● здійснює контроль за роботою шкіл з питань вивчення правил вуличного руху, поведінки на воді, правил пожежної безпеки, роботи ЮІР, ЮПР;
● забезпечує удосконалення навчально-матеріальної бази з фізичної культури і спорту у закладах освіти; 
● проводить районні спортивно-масові заходи, бере участь у комплектуванні збірних команд школярів району в обласних, Всеукраїнських і міжнародних змаганнях; 
● координує допризовну підготовку юнаків у школах та  підготовку молоді до служби у Збройних Силах України; 
● контролює роботу комплексної дитячої юнацько-спортивної школи; 
● здійснює оперативні зв’язки з автошколою ТСО, військовим комісаріатом та штабом ЦЗ;
● здійснює організацію ЦЗ у  навчальних закладах району;
● організовує  науково-методичне забезпечення роботи вчителів фізичного виховання, захисту Вітчизни.

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Оксана Всеволодівна Лавренюк:
● забезпечує якісну підготовку проектів наказів, їх відповідність до вимог чинного законодавства; 
● готує проекти відповідей на запити органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, управління освіти, науки та молоді;
● здійснює координацію роботи в галузі фізичної культури та спорту, оздоровлення,  молодіжної політики;
●організовує та забезпечує контроль, аналіз та якісну оцінку стану справ у сфері фізичної культури та спорту, оздоровлення,  молодіжної політики; 
●забезпечує формування і затвердження календарних планів проведення спортивних змагань, заходів, навчально-тренувальних зборів відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних та інших заходів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту та виконання соціальних програм; 
●забезпечує здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту провідних спортсменів, спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту.
●організовує та контролює проведення заходів з фізичної культури й спорту в районі. Комплектує склад збірних команд району за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів;    
●забезпечує виконання завдань щодо реалізації державної молодіжної політики, оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій;
●розробляє проекти районних програм і планів щодо поліпшення становища молоді, оздоровлення та відпочинку дітей, подає пропозиції щодо їх фінансування.

Завідувач  районним  методичним кабінетом Олеся Феофілівна Вітинська:
● здійснює загальне керівництво діяльністю методкабінету, готує план роботи і затверджує його в установленому порядку;
● організовує та координує науково-методичну роботу з працівниками закладів освіти відповідно до нормативних  вимог;
● видає в межах компетенції накази та забезпечує контроль за їх виконанням;
● здійснює керівництво науково-методичною радою методкабінету;
● забезпечує  методичний супровід управлінської діяльності керівників шкіл;
● координує плани методистів з питань забезпечення безперервної освіти педагогічних кадрів;
● організовує методичне навчання керівників шкіл, резерву керівних кадрів;
● координує роботу з питань вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду;
● організовує та проводить представницькі педагогічні заходи: конкурс „Учитель року”, районну виставку „Творчі сходинки педагогів Горохівщини”, педагогічні читання, науково-практичні конференції;
● координує роботу щодо атестації педагогічних працівників;
● здійснює реалізацію районної програми "Творча обдарованість";
● організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
● організовує науково-методичне забезпечення роботи вчителів біології, хімії, природознавства, екології
● організовує проведення природоохоронних заходів;
● координує стан реалізації педколективами  проблемного питання району.

Завідувач районної  психолого-медико-педагогічної консультації Світлана Петрівна Лич: 
● організовує роботу районної ПМПК;
● забезпечує  психологічний супровод управлінської діяльності керівників шкіл;
● здійснює моніторинг якості освіти та проводить соціально-психологічного моніторингу “Школа очима учнів, батьків, вчителів”;
● організовує роботу соціально-психологічної служби району;
● організовує роботу у ДНЗ з питань раннього виявлення дітей особливими освітніми потребами;
● організовує методичну роботу з практичними психологами, логопедами, соціальними педагогами, вихователями інклюзивного навчання; 
● організовує підвищення кваліфікації прaктичних психологів, логопедів, вихователів інклюзивного навчання,
соціальних педагогів на курсах;
● організовує психопрофілактичну та     тренінгову роботу з питань формування здорового способу життя;
● організовує індивідуальну (за станом здоров’я)  та  інклюзивну форми навчання.

Методист  райметодкабінету Галина Миколаївна Грінченко:
● здійснює контроль за додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти; 
● забезпечує здобуття дошкільної освіти, обов'язкове виконання Базового компонента дошкільної освіти всіма дошкільними навчальними закладами району; 
● організовує проведення атестації дошкільних навчальних закладів; 
● здійснює формування замовлення на навчально-методичну літературу, підручники, організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх  навчальних закладів;
● відповідає за роботу бібліотеки методкабінету;
● здійснює передплату періодичної преси;
● організовує науково-методичне забезпечення роботи бібліотекарів шкіл району.

Методист райметодкабінету Людмила Василівна Мартинюк:
● організовує  науково-методичне забезпечення роботи вчителів української мови та літератури, етики, християнської етики;
● координує  роботу  МАН України в районі;
● секретар науково-методичної ради;
● відповідальна за роботу прес – центру  відділу освіти, молоді та спорту;
● відповідає за інформаційне наповнення веб- сайту відділу освіти, молоді та спорту.
 
Методист райметодкабінету Надія Микитівна Власюк:
● організовує науково-методичного забезпечення роботи вчителів початкових класів;
● контролює здобуття дітьми п'ятирічного віку, які не відвідують дошкільні заклади, обов'язкової дошкільної освіти; 
● відповідальна за роботу початкових шкіл району;
● консультант районної ПМПК.    

 Методист райметодкабінету  Bалентина Олександрівна Ошypкевич:
● організовує  науково-методичне забезпечення роботи вчителів фізики, астрономії, трудового навчання, основ здоров’я;
● організовує  профорієнтаційну роботу в навчальних закладах, працевлаштування випускників;
● здійснює організацію науково-технічної творчості школярів;
● організовує     співпрацю з вузами І-ІІ та ІІІ-ІV рівня акредитації;
● відповідає за організацію роботи з охорони праці, дотримання правил техніки безпеки в установах освіти, проводить навчання та перевіряє знання з охорони праці;
● координує роботу з питаннь  попередження травматизму серед учнів шкіл району.

 Методист райметодкабінету Олена Степанівна Підлужна:
Організовує і забезпечує:
● реалізацію Концепцій виховання дітей і молоді в національній системі освіти, громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності; 
● здійснює координацію роботи груп продовженого дня;
● організовує  науково-методичне забезпечення роботи вчителів предметів естетичного циклу (музика, образотворче мистецтво, художня культура);
● громадянську освіту, патріотичне, морально-духовне виховання, благодійницьку, шефську роботу учнівської молоді; 
● превентивне виховання школярів, комплекс заходів з попередження поширення наркоманії та СНІДу; 
● пропаганду педагогічних знань серед батьків, вдосконалення співпраці школи і сім'ї; 
● організацію правової освіти та виховання, профілактики правопорушень і злочинів серед учнівської молоді; 
● моральне виховання, забезпечення участі учнів у волонтерському русі; 
● формування мережі дитячих об'єднань (організацій); 
● здійснює моніторинг стану організації позакласної і позашкільної виховної роботи; 
● організовує та контролює роботу  заступників директорів з виховної роботи,  класних керівників, організаторів дитячих колективів;
● координує  роботу з неблагополучними сім’ями;
● здійснює організацію відпочинку та оздоровлення дітей;
● сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ та соціальним службам у запобіганні дитячій бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх; 
● здійснює керівництво процесом реалізації державної освітньої політики у позашкільній  освіті (БДЮТ м. Горохів та м. Берестечко).  

 Методист райметодкабінету Клавдія Денисівна Янюк:
● організовує  науково-методичне забезпечення роботи вчителів історії, географії, економіки, правознавства, людина і світ;
● організацію туристсько-краєзнавчої роботи;
● координує роботу музейних закладів району; 
● секретар колегiї відділу освіти, молоді та спорту.

Методист райметодкабінету Наталія Степанівна Посполітак:
● організовує  науково-методичне забезпечення роботи вчителів іноземної мови;
● здійснює  контроль зa медичним обслуговуванням учнів та проходженням медогляду працівниками освіти;
● здійснює контроль за дотриманням керівниками шкіл санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму;
● здійснює керівництво роботою  комітету з конкурсних торгів.

 Методист райметодкабінету Валентина  Євгенівна Дмитpyк:
● організовує науково-методичне забезпечення роботи вчителів світової літератури;
● забезпечує виконання Законів України „Про охорону дитинства”, „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”; 
● організовує роботу з дітьми - сиротами та дітьми, які залишились без батьківського піклування, соціально-педагогічний патронаж;
● заступник голови  комітету з конкурсних торгів;
● координує організацію харчування дітей у навчальних закладах району.

Головний бухгалтер Олена Анатоліївна Холодзьон:
● забезпечує правильну організацію бухгалтерського обліку згідно з чинним законодавством;
● веде своєчасні розрахунки за постачання матеріальних цінностей та за надані послуги з установами, підприємствами і окремими особами з дотриманням установлених правил їхнього придбання;
● веде щоденний оперативний контроль за касовими видатками;
● відповідає за складання і подання в установлені терміни фінансової, статистичної та податкової звітності;
● веде систематичний контроль за своєчасним поданням документів в бухгалтерію і загальний контроль за роботою бухгалтерського апарату централізованої бухгалтерії;
● контролює за виплатою заробітної плати;
● видає довідки та консультує з питань зарплати.

Головний економіст Галинa Іванівна Супрун:
● здійснює річні та перспективні плани розвитку освіти;
● розробляє проект бюджету установ освіти;
● проводить аналіз звітних матеріалів та виконання планів розвитку освіти;
● здійснює контрoль за правильним економним використанням паливно-енергетичних ресурсів;
● складає кошторис по установах освіти у відповідності з контрольними цифрами;
● складає бюджетний запит;
● складає статистичні звіти; 
● складає лімітні довідки по енергоносіях;
● складає штатний розпис по установах освіти; 
● складає програми по освіті і їх квартальний звіт.

Інженер Олег Сергійович Базюк:
● організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;
● здійснює систематичний контроль за поточним та капітальним ремонтом установ освіти;
● організовує проведення  періодичного технічного огляду транспортних засобів шкіл району;
● організовує проведення  поточних і капітальних ремонтів систем опалення, водопостачання, газопостачання;
● забезпечує виконання організаційно-технічних заходів впровадження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці у відділі освіти;
● здійснює контроль за охорону праці та дотримання правил техніки безпеки у відділі освіти, молоді та спорту. 

Інженер Віталій Андрійович Міндюк:
● відповідальний за електрогосподарство;
● здійснює контроль за енергозбереженням;
● координує ведення обліку використання електроенергії у навчальних закладах району.

Юрист відділу освіти, молоді та спорту Юлія Володимирівна Лиса:
● здійснює правове забезпечення діяльності відділу освіти, молоді та спорту;
● перевіряє відповідність законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис начальнику відділу освіти, молоді та спорту;    
● здійснює контроль за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів, доповідає начальнику відділу освіти, молоді та спорту для вжиття заходів до їх зміни чи скасування;
● забезпечує облік і збереження текстів законодавчих й інших нормативних актів, а також актів нормативного характеру, виданих відділом освіти, молоді та спорту, підтримує їх у контрольному стані;
● бере участь у підготовці, укладанні та контролі за виконанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, дає правову оцінку їх проектам, веде книги реєстрації договорів;
● організовує претензійну та позовну роботу, відповідно до компетенції відділу;
● представляє у встановленому законодавством порядку інтереси відділу освіти, молоді та спорту в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
● дає правову оцінку претензіям, що пред’явлені відділу освіти, молоді та спорту чи відділом освіти, молоді та спорту в зв’язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів;
● вносить начальнику відділу освіти, молоді та спорту пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності;
● організовує та проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників відділу освіти, молоді та спорту, інформує про законодавство, роз’яснює існуючу практику його застосування;
● дає консультації з правових питань відповідно до компетенції відділу освіти, молоді та спорту;
● збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в  друкованих виданнях;
● надає допомогу працівникам відділу освіти, молоді та спорту щодо правильного застосування  норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і  функціональних обов’язків;
● бере участь в організації закупівлі товарів, робіт і послуг для шкіл району.

Copyright MyCorp © 2019
Пошук
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Безкоштовний хостинг uCoz